REINBERT MARTIJN STICHTING / REINBERT MARTIJN FOUNDATION

 

Reinbert Martijn is bekend als danser, dansdocent, choreograaf en maker van een groot aantal theater- en dans werken, maar ook als organisator van de Dutch Junior Ballet Competition. De stichting stelt zich ten doel:

 

Primaire doelstelling:

- Het stimuleren en motiveren van jong danstalent in klassiek ballet en dans. En het promoten van talentontwikkeling, educatie en danskunst bij een breder publiek.

- Voor jongeren een podium realiseren waar zij elkaar in competitieverband kunnen ontmoeten, inspireren en motiveren om beter te worden.

- Ervaring, deskundigheid en expertise van ervaringsdeskundigen inzetten om jongeren te enthousiasmeren en samen sterk te worden.

 

Secondaire doelstelling:

Ouderen dans te laten herontdekken ten behoeven van “mind - body - fun” Dansen ontspant en verbindt.   Dit kan bereikt worden door middel van:

- Het geven en organiseren van danslessen speciaal voor mensen met een visuele en auditieve beperking.

- Het geven en organiseren van danslessen speciaal voor mensen met lichamelijke beperkingen.

- Het geven en organiseren van danslessen speciaal voor personen die nadeel ondervinden in hun bewegingspatroon door bijvoorbeeld Parkinson, Huntington of chronische pijn.

 

 

KVK-nummer: 90397614

Nijverheidsstraat 18, 9648JA Wildervank

Bestuur: C. van Santen - M. O'Riordan - R. Martijn

 

 

 

REINBERT MARTIJN FOUNDATION

Reinbert Martijn is known as a dancer, dance teacher, choreographer and maker of a large number of theater and dance works, but also as organizer of the Dutch Junior Ballet Competition. The foundation aims to:

 

Primary Objective:

- Stimulating and motivating young dance talent in classical ballet and dance. And promoting talent development, education and dance art to a wider audience.

- Create a stage for young people where they can meet, inspire and motivate each other in competition to get better.

- Use the experience, expertise and expertise of experience experts to enthuse young people and become strong together.

 

Secondary Objective:

Let the elderly rediscover dance for the benefit of “mind - body - fun” Dancing relaxes and connects. This can be achieved through:

- Giving and organizing dance lessons especially for people with a visual and hearing impairment.

- Giving and organizing dance lessons especially for people with physical disabilities.

- Giving and organizing dance lessons especially for people who experience a disadvantage in their movement pattern due to, for example, Parkinson's, Huntington's or chronic pain.